Tal och skrift?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vem kom på att man skulle prata och använda bokstäver ?
Svar: 

Tack för en spännande fråga! Få uppfinningar har betytt så mycket för oss som att kunna kommunicera och dela med oss av tankar, känslor och idéer. Först genom att börja tala och sedan skriva (som då innebar att vad vi tänkt sparades till eftervärlden, är inte det jättehäftigt?) I tidskriften Språktidningen finns en artikel som handlar om språkets uppkomst:"För omkring 50 000 till 100 000 år sedan började människan att prata. Om det är de flesta forskare överens. Däremot finns det olika teorier om hur utvecklingen som ledde fram till det talade språket gick till." Så ingen kan veta vem som kom på att vi kunde prata. Jag skulle gissa att det inte ens var en person som kom på det utan en grupp namngav saker i sin omgivning med specifika ljud. Du kan läsa mer om det här:
http://spraktidningen.se/taggar/sprakets-uppkomst

Inte heller kan vi finna en specifik person uppfann skriftspråket. De äldsta lämningarna på någon form av skrift har arkeologer funnit i Uruk, en sumerisk stad. Lämningarna är från ca 3200 fKr och runt 85 procent av lertavlorna som forskarna hittar är bokföring. Du kan läsa mer om detta i den här artikeln i tidskriften Populär vetenskap:
https://popularhistoria.se/artiklar/den-forsta-skriften

17 april 2018 - 13:28