Ta hand om vilda djur?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Kan en vild fågel leva med en maniska utan att dö några dagar sen?
Svar: 

Ja, om människan vet vad den gör. Men, vilda djur får inte hållas i fågenskap, oavsett de är skadade eller inte. Därför får du inte själv ta hem och försöka sköta eller mata ett djur. Men det finns andra bra saker du kan göra om du hittar du ett djur som är skadat:
Kontakta länsstyrelsen eller polisen. De vet vem i länet som har tillstånd att ta hand om skadade djur.
Kontakta organisationen Katastrofhjälp för fåglar och vilt. De är duktiga på att ta hand om skadade djur. På deras webbplats hittar du din närmaste kontaktperson.
Kontakta ornitologerna (fågelskådarna) om det gäller en fågel, gärna den regionala BirdLife Sverige närmast dig.
Om du träffar på flera döda eller sjuka vilda djur, vill Viltsjukdomsövervakningen på vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) gärna att du rapporterar in det. Hittar du ett dött eller skadat rovdjur, rovfågel eller en sällsynt fågel ska du alltid ringa polisen.

Du kan läsa mer om det på Naturskyddsföreningens hemsida:
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/har-du-hittat-overg...

Andra artiklar att läsa:
https://www.expressen.se/nyheter/ta-hand-om-skadat-djur---ett-brott/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/fageldoktorn-tipsar-tank-pa-det...

31 augusti 2018 - 11:13