Sydstaterna i USA under slaver

Besvarad av Louise Hellström
Fråga: 
Sydstaterna i USA under slaveritiden. Jag söker information om vilka som var slavstater och när. Man hade också detaljregleringar tex om att en slav som inte bodde i delstaten och var fri kunde tas till fånga efter en viss tid. Jag skulle vilja ha information om dem.
Svar: 

Mellan 1861-1865 bestod CSA, Confederate States of America, Amerikas konfedererade stater, av 11 stycken:
Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina, Texas, Arkansas, North Carolina,
Tennessee, Virginia.

Genom att Abraham Lincoln valdes 1861 började ett arbete med att få slavstaterna att upphöra och föras över
till unionen. Georgia var den sista delstaten som fördes över till unionen 1870.

Fugitive Slave Act of 1850 stadgar vissa principer om hur slavar skulle återlämnas till sina ägare över delstadsgränser. 
I korthet anger den att alla slavar som rymde och som fångades in skulle lämnas tillbaka till ägaren,
och att all administration och alla medborgare i de fria staterna skulle sammarbeta i dessa lagar.
Akten fastställdes 1793, uppstramades 1850 och kom att upphävas 28 juni 1864.

Läs källkritiskt om Sydstaterna och slaveriets reglering i www.en.wikipedia.org, www.history.com.
Läs även biografin över Abraham Lincoln : hans liv och tid av Staffan Ekendahl.

19 april 2014 - 1:04

Kategorier