Sverige som blandekonomi?

Besvarad av Olof Lindvall
Fråga: 
Sverige är en typisk blandekonomi. Men hur har fördelningen av plan- respektive marknadsekonomi förändrats från 1945 fram till idag? Vilka faktorer är det som har påverkat denna utveckling och hur tror du det ser ut i framtiden, kommer vi få mer eller mindre planekonomiska inslag i det svenska samhället?
Svar: 

Hej!

Blandekonomi, och det som kallas "Den svenska modellen" eller "Den nordiska modellen" som inspirerats av Rehn-Meidnermodellen kan du hitta information om på bland annat dessa ställen: 

SO-rummet om "Ekonomiska system"

SO-rummet om "Svenska välfärdssamhället"

Den svenska modellen - Wikipedia

Sveriges ekonomiska historia - Wikipedia

Boken Sveriges ekonomiska historia av Lars Magnusson har ett gediget kapitel (s.401) om "Den svenska modellen", från 30-talet och framåt, vilket följs av "En modell i omvandling" (s. 427) som tar upp tiden från 1970-talet och framåt.

Även boken "Den svenska modellens ekonomiska politik : Rehn-Meidnermodellens bakgrund, tillämpning och relevans i det 21:a århundradet" tar upp den ekonomiska modellen. En problematiserande kommentar från Nationalekonomi.se hittar du här: "Rehn–Meidnermodellen in memoriam : några kommentarer till en jubileumsskrift" av Ulf Jakobsson

............

Spekulationerna om mer eller mindre planekonomiska inslag i framtiden överlåter jag till dig att ta ställning till! 

 

5 september 2020 - 18:11

Kategorier