Svenska medborgare med rötter i muslimska länder

Besvarad av Anki Olsson Flodin
Fråga: 
Hur många procent av svenska medborgare har sina rötter i muslimska länder?
Svar: 

I en ganska ny bok (2018) Islam i Sverige : de första 1300 åren uppskattar författaren Simon Sorgenfrei att ca 1 miljon människor i Sverige har muslimsk bakgrund. 
Boken är recenserad i Kyrkans tidning och det är därifrån jag har uppgiften. Du kan låna boken på ditt bibliotek om du vill läsa mer. 
Hur många av dessa människor som har svenskt medborgarskap framgår inte. Men om vi tänker bort den delen så blir det alltså 10% av Sveriges befolkning.

På SCB-s (Statistiska Centralbyrån) sida finns statistik för Folkmängd efter födelseland  Du laddar ner statistiken som excell-fil. Dock får du göra jobbet själv. dvs statistiken är redovisad världsdel för världsdel. Men här framgår inte medborgarskap eller ej. 

Kanske har du också glädje av Sveriges befolkning efter födelseland/-region, medborgarskap och bakgrund, 31 december 2019  Men där får du inte heller alla länder redovisade så att du får fram medborgarskapet.

Kanske hittar du intressant statistik på Migrationsinfo.se
Jag hittar tyvärr ingen sida som svara helt mot din fråga om svenskt medborgarskap med bakgrund i muslimskt land. SCB använder sig av termen folkbokförda och det kan man ju vara utan att vara medborgare. Och som du säkert vet är det förbjudet att registrera folk efter trosuppfattning. 

Din fråga är klurig men förhoppningsvis har du fått en ungefärlig bild. 

17 juli 2020 - 8:24