Svenska kronan faller i värde

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Svenska kronan faller i värde gång på gång. Varför?
Svar: 

Jag gissar att det finns olika förklaringar beroende på vilken ekonomisk teori du vilar på. Enligt "Ekonomihandboken" funkar det så här:
Det faktumet – att kronan sjunkit och i praktiken ständigt devalverats – är något som ofta används i de politiska debatterna som ett bevis på att landet ”halkar efter”. Man skyller på ”stelheten i svensk ekonomi” eller på ”alltför stora löneökningar” vilket gör att marknaden ”sänker kronan” eller att – tidigare – finansministern gjorde det genom att devalvera kronan. Man säger så utan att egentligen mena något med det. Såväl Svenskt Näringsliv som LO har hela tiden accepterat en sjunkande krona som ett sätt att ”rädda jobb” och ”säkra vinster”. I själva verket har den sjunkande kronan varit ett sätt att genomföra lönesänkningar som löntagarna i första skedet egentligen inte märker av. Först flera år senare, eller när man reser utomlands, visas politikens resultat i den egna plånboken. Försvaret av en sjunkande krona. Många anser att flytande valutor är bra för att hantera ekonomiska obalanser. Om de relativa lönekostnaderna stiger i ett land ökar priserna, vilket leder till att marknadsmekanismerna sätter press på landets valuta. Så småningom kommer successiva justeringar att leda till jämvikt.

Du kan läsa hela artikeln här:
Varför har kronan sjunkit?

Det finns även en artikel på Ekonomifakta:
Växelkursen påverkas av en rad olika faktorer. Till exempel inverkar justeringar av centralbankernas styrräntor, hur stabilt läget är på de finansiella marknaderna och hur förväntningar förändras om den framtida ekonomiska utvecklingen.
Växelkursutveckling
Du kan även läsa artiklar i våra stora dagstidningar som här på Svenska Dagbladet:
Den svenska kronan

 

17 maj 2019 - 12:04

Kategorier