Svensk översättning av Omar Khayyam dikt

Besvarad av Tina Kolström
Fråga: 
Hej! Jag letar efter en svensk översättning av en specifik fyrrading av Omar Khayyam och jag undrar om det finns någon sorts förteckning över vilka dikter som finns med i de olika versioner av Rubaiyat som finns utgivna på svenska? Jag översätter en bok där FitzGeralds klassiska engelska version av en av dikterna spelar en central roll, och i den tolkningen lyder den: Indeed, indeed, Repentance oft before I swore – but was I sober when I swore? And then and then came Spring, and Rose‑​in‑​hand My thread-bare Penitence apieces tore. Mina försök att hitta denna dikt på svenska har hittills varit förgäves, tacksam för all hjälp!
Svar: 

Hej!

Jag kan tyvärr inte till 100% garantera att dikten finns med i dessa samlingar, men dikten du söker har följande nummer i FitzGeralds olika editioner av Rubaijat: Första editionen nr. 70, andra editionen nr. 102, tredje och fjärde editionen nr. 94. Jag tror din bästa chans att hitta en svensk översättning av den engelska dikten är i boken "Rubaiyat - Svensk nytolkning av Ole Torvalds efter Fitzgeralds andra engelska version 1868" där dikten borde vara nr. 102. Det finns ytterligare två böcker baserade på Fitzgeralds översättning, denna består endast av ett urval (dvs ej säkert att dikten förekommer i boken) och A. G. Damms översättning anger inte vilken edition av FitzGerald som den svenska översättningen baseras på. I Librisposterna jag länkar till kan du se vilka bibliotek som har den fysiska boken, så du kan prova att maila dem om just dikterna som jag angett ovan (nr.70, nr, 102, nr.94) eller alternativt fjärrlåna böckerna.

Jag hittade också en (gammal!) svensk översättning av dikten från originalspråk (persiska) gjord av Eric Hermelin i en upplaga av Rubaijat som gavs ut 1928, jag bifogar dikten till detta mail.

Hoppas du kan jobba vidare utifrån denna information :) Annars får du höra av dig igen!

Källor:
Exploring Khayyaam - Quatrain 21 - [20180516]
Göteborgs Universitetsbibliotek - Umr Khaiyām : rubā iyāt - [20180516]
The LeiderNet Archive - Indeed, indeed, Repentance oft before - [20180516]
Libris - Omar Khayyam (filtrerat enbart på svenskspråkiga resultat) - [20180516]
 

16 maj 2018 - 14:35