Svensk kultur försvinna?

Besvarad av Stefan Grip
Fråga: 
Varför vill staten att svenskar och svensk kultur ska försvinna?
Svar: 

Hej!
Jag har försökt att hitta belägg för den tesen men inte hittat något om att staten har en agenda att eliminera svensk kultur. Inte heller ser jag att de vill att "svenskar" inte längre ska bo i vårt land (vad är "svenskar"?)

17 mars 2019 - 11:39