Supinum i engelskan?

Besvarad av David Nilsson
Fråga: 
I meningen "jag har varit" är "varit" supinum. I den engelska meningen "I have been" är då "been" supinum? Om svaret är nej - varför inte? Konstruktionen verkar ju vara densamma.
Svar: 

Den engelska grammatiken är något annorlunda uppbyggd än den svenska grammatiken och i engelskan finns det ingen verbform som kallas supinum. Engelskans motsvarigheten till supinum är den verbform som kallas ”past particle”. 

Likheterna mellan engelskans och svenskans sätt att böja verb är stora men det gäller också att vara uppmärksam på skillnaderna. I engelskan finns det till exempel flera böjningsformer när det gäller att böja verb efter tempus (tid). Bland annat gör man i engelsk grammatik skillnad på om den händelse som återberättas fortfarande pågår eller om den är avslutad.

Här finns en bra översikt över engelskans verbformer.

 

10 november 2019 - 16:30