Studieteknik på biblioteket

Besvarad av Alexandra Melander
Fråga: 
Kan man få hjälp med studieteknik på ett bibliotek?
Svar: 

Du kan säkert få hjälp med att hitta böcker och länkar om studieteknik på ett bibliotek. Här finns säkert böcker som tex. A i alla ämnen av Raman Mehrzad, Studieteknik av Håkan Fleischer, Studieteknik av Jan Trost eller Hjälp ditt barn med studieteknik genom hela grundskolan och gymnasiet av Caroline Vorderman. Tips på länkar om studieteknik är tex. https://www.gymnasieguiden.se/informeras/tips-om-studieteknik och http://xn--lxhjlp-buad.nu/studieteknik/. Biblioteket brukar även ha platser där man kan sitta och studera, om det nu kan hjälpa studietekniken. Det kan också finnas läxhjälp, så som på biblioteken i Göteborg (http://goteborg.se/wps/portal/start/kultur-och-fritid/bibliotek/for-unga...). 
På högskolor och universitet kan det finnas så kallade Studieverkstäder som håller till på biblioteket och som hjälper dig att lösa olika uppgifter (https://ju.se/student/service/studieverkstaden.html).
Dock är vi som bibliotekarier inte specialiserade på att hjälpa till med just studieteknik, däremot är vi specialiserade på att hjälpa till med informationssökningen, söktekniker och källkritik, vilka kan ses som del i lärandeprocessen och i studierna.

19 september 2018 - 14:59

Kategorier