Studera till bibliotekarie

Besvarad av Pontus Ridderstedt
Fråga: 
Jag studerar till bibliotekarie och får ofta frågan varför en måste läsa 3 år för att jobba på bibliotek, samt att: då får du läsa mycket skönlitteratur nu då. Jag brukar svara att jag vill utbilda mig till bibliotekarie för att också ha mandat vid utvecklingsfrågor inom verksamheten och att jobba på bibliotek handlar om så mycket mer än böcker. Har du något bra svar jag kan drämma till med nästa gång?!
Svar: 

Bibliotekariejobbet varierar mycket. Man kan jobba på folkbibliotek, högskolebibliotek, sjukhusbibliotek eller företagsbibliotek, där såväl verksamhet, innehåll som målgrupper skiljer sig mycket åt. Informationssökning, marknadsföring och kunskapsorganisation är oftast centrala uppgifter. Något annat som också är viktigt är pedagogisk förmåga för sina målgrupper, vilka kan vara allting från barn, studenter, människor med läshandikapp till universitetsforskare. Där kan skönlitteratur vara en viktig del, men lika mycket källkritik och ämneskunskaper. Ofta jobbar man också tillsammans i grupp eller tillsammans med andra verksamheter, vilket kräver organisationsförmåga, problemlösning och mycket nyfikenhet.

Läs mer om jobbet här på Saco
https://www.saco.se/studieval/yrken-a-o/bibliotekarie/

Framtid
https://www.framtid.se/yrke/bibliotekarie

Högskolan i Borås
https://www.hb.se/Utbildning/Program-och-kurser/Program-HT-2020/Bibliotekarie/

Stort lycka till med utbildningen!

21 november 2019 - 19:00

Kategorier