Strukturera gymnasiearbetet om man gör en litteraturstudie

Besvarad av Fernando Gonzalez
Fråga: 
Hej, jag läser det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet och skriver mitt gymnasiearbete. Jag har ställt mpnga frågor till min handledare men svaren är ofta ganska oklara. Jag väljer därför att ställa en fråga här. Min fråga: Ska en litteraturstudie skrivas i bakgrunden eller i resultatet (resultatet inkluderar just nu tabeller och figurer)
Svar: 

En litteraturstudie skall byggas på vetenskapliga artiklar och redovisas i metodavsnittet. När man gör en litteraturstudie ska alltså metoddelen innehålla en beskrivning av källorna som valts ut samt hur du har kontrollerat att källorna är trovärdiga. Här ska även förklaras varför du har valt att läsa om andras forskning, och inte genomföra egna undersökningar/experiment.
 

 Mer information om hur en litteraturstudie ska struktureras finner du i länkarna nedan.

https://unga.vetenskaphalsa.se/13-skrivtips-for-gymnasiearbetet/
https://www.umu.se/globalassets/centralwebb/studentwebben/dokument/vi-hjalper-dig/180622_att-skriva-akademisk-text.pdf
http://www3.kau.se/kurstorg/files/b/C10B95321657721057PwFEEADF99/bilagorht11.pdf

 

 

11 februari 2020 - 20:09

Kategorier