Största ursprungs-, transit och mottagarländerna för människohandel?

Besvarad av Jenny Nyberg
Fråga: 
vilka är de största ursprungs-, transit och mottagarländerna för människohandel?
Svar: 

I denna rapporten från UNODC, FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå, beskrivs utförligt olika orsaker till människohandel och mellan vilka länder det förekommer. En mycket stor del är inom länder, det vill säga mer personer som inte lämnar sitt ursprungsland.

Internationellt sett är det mest personer från Ostasien som hamnar i Mellanöstern eller Nordafrika. Näst största strömmen är ostasiater i Nord- och Centralamerika. 

 

Siffrorna är från 2010-2012 så Europa har väldigt låga rapporterade siffror kring människohandel.

I denna rapporten från Eurostat från 2015, Europakomissionens statistiskbyrå, finns mer siffror kring Europeiska förhållanden. 

22 februari 2020 - 22:46