Stockholms gatunamn: Hornsgatan

Besvarad av Kristina Apelqvist
Fråga: 
Tullportsgatan är ett gatunamn som har funnits på flera ställen i Stockholm. Min farmor bodde på Tullportsgatan vid Hornstull, numera Hornsgatan. Jag undrar när den blev Tullportsgatan men framför allt; när döptes den om till Hornsgatan igen?
Svar: 

Hornsgatan väster om Långholmsgatan döptes om till Tullportsgatan 1964, men återfick namnet Hornsgatan 1986.
Namnet Hornsgatan finns belagt från 1642, men före 1900-talet gick gatan inte hela vägen ner till Årstaviken.

Källa: Stahre, Nils-Gustaf (2005). Stockholms gatunamn. 3., utök. och rev. uppl. Stockholm: Stockholmia

26 september 2020 - 18:13