Stilmarkörer

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Vad för stilmarkörer har en nyhetstext och en byråkratisk skriven text gemensamt?
Svar: 

Stilmarkörer i text markerar vad det är för typ av text, formell eller informell eller till exempel talspråkig. Om du tittar på en byråkratisk text och en nyhetstext kan du se vad texterna har gemensamt. gissningsvis bör det vara markörer som visar att texterna är neutrala och baserade i fakta.

Här kan du läsa mer om textanalys och vad stilmarkörer betyder:
http://spraktidningen.se/artiklar/2009/12/formfavoriter
http://www.iklartext.se/skriver-du-byrakratiskt/
http://text-ochdiskursanalys.blogspot.se/
https://prezi.com/u0frea_x3lod/copy-of-textanalys-konsten-att-dissekera-...

10 september 2017 - 13:01

Kategorier