Stiftelsen "Berättarministeriet"?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hur mycket skattepengar plockar stiftelsen "Berättarministeriet" ut per år?
Svar: 

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse, vars verksamhet bygger på en samverkansmodell med resurser från det offentliga, det privata och det ideella. Mer om detta kan du läsa i  t.ex. verksamhetsberättelsen för 2015:
http://www.berattarministeriet.se/wp-content/uploads/2016/12/BMs-fvb-2015_160622_LOW-1.pdf
(För finansiell information, se sid 18-19)

Berättarministeriet har hittills huvudsakligen varit verksamt i Stockholmsområdet och storleken på det ekonomiska bidraget från Stockholms stad framgår av följande dokument:
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1793711

31 mars 2017 - 17:41