Statsminister längst tid

Besvarad av Kristina Apelqvist
Fråga: 
Vem har varit statsminister längst i Sverige?
Svar: 

Tage Erlander (S) är den person som suttit som statsminister längst tid i Sverige. Han satt i 23 år, från 1946 till 1969. Erlander kallades ofta "Sveriges längsta statsminister", både för att han satt så länge på posten, men också för att han faktiskt var väldigt lång - 192 cm.

Kortast tid satt Felix Hamrin (Frisinnade Folkpartiet): 49 dagar 1932. 

12 september 2018 - 11:24