Statistik över osäker abort i världen?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Statistiken på hur det ser ut med osäker abort i världen från år 2013
Svar: 

Att samla in statistik från hela världen tar lång tid och den senaste WHO-statistik jag kunna finna är från 2008 och återfinns i den här rapporten om Unsafe Abortion: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/9789241501118/en/

En mer kortfattad statistiksammanställning (också gällande fram till 2008) finns på faktabladet Induced Abortion Worldwide:
http://www.guttmacher.org/pubs/fb_IAW.html

Det finns dessutom många olika faktorer att ta hänsyn till när det gäller osäkra aborter, vilket framgår av följande artiklar, som även innehåller en del översiktliga sifferangivelser:
Säkrare illegala aborter är en plikt
http://www.fritanke.se/professor-staffan-bergstrom-%E2%80%9Dsakrare-illegala-aborter-ar-en-plikt%E2%80%9D/
Osäker abort en orsak till att kvinnor dör
http://www.rfsu.se/sv/Internationellt/Roda-traden---RFSUs-kampanjer-om-internationella-fragor/Barnvagnsmarschen/Modradodlighet/Ratten-till-abort-och-kopplingen-till-modradodlighet/
Färre dör i osäkra aborter
http://www.ottar.se/artiklar/f-rre-d-r-i-os-kra-aborter-0

22 oktober 2015 - 16:57

Kategorier