Statistik över födelsevikt

Besvarad av Peter Stenberg
Fråga: 
Finns det tillgänglig statistik på födelsevikt på nyfödda i Sverige? Vi var nyfikna på hur mycket de största nyfödda har vägt.
Svar: 

Socialstyrelsen har en sökbar statistikdatabas för "graviditeter, förlossningar och nyfödda." I den kan ni bl.a. hitta uppgifter om hur mycket de största nyfödda har vägt, mellan åren 1973 och 2016.

Databasen hittar ni här: http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/graviditeter-forlossningarochnyfodda

19 juni 2018 - 19:47