Statistik över bokläsning?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hur många böcker per år läser en genomsnittlig person?
Svar: 

När det gäller statistik över bokläsning brukar man inte räkna antal böcker, utan i regel hur mycket tid som ägnas åt bokläsning. På Svenska  förläggareföreningens webbplats finns en sammanställning över bokläsning (även e-böcker och ljudböcker är inräknade)en genomsnittlig dag i åldrarna 9 -79 år:
http://www.forlaggare.se/boklasningen-0

Om du söker mer och utförligare statistik finns det möjlighet att skräddarsy olika statistikuttag i Statistiska centralbyråns statistikdatabas
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE__LE0101__LE0101F/LE0101F50/?rxid=6a522c2f-9846-475c-84cf-be8ba13ccd46

21 april 2017 - 13:48