Statistik om tv-spel på bibliotek

Besvarad av Johanna Svensson
Fråga: 
Hej! Finns det någon statistik över hur många bibliotek som har pc- och tv-spel i sitt bestånd?
Svar: 

Kungliga biblioteket samlar årligen in statistik från Sveriges folkbibliotek, och i den rapporten finns lite statistik om just tv-spel och pc-spel, bland annat om antal utlån, men då statistiken är en sammanfattning för hela landet så anges inga uppgifter om vilka bibliotek som svarat vad. Rapporten från förra året kan läsas här: http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2017/05/Rapport_Bibliotek20... om det ändå är av intresse, men tv- och pc-spel ingår dock i en beståndskategori som kallas "Interaktiva medier, läromedel och spel", så kategorin innefattar alltså inte enbart spel. 
Någon sammanfattande lista om vilka bibliotek som har ett sådant bestånd hittar jag tyvärr inte, förutom en privat hemsida som inte uppdaterats på flera år (https://spelbiblioteket.wordpress.com/spelbibliotek/). Om du vill veta var du själv kan låna spel så är det bäst att kolla de bibliotek som finns närmast dig, men vill du veta mer om spel på bibliotek så finns några kandidat- och magisteruppsatser som kan läsas online, bland annat: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1069349/FULLTEXT01.pdfhttps://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:722269/FULLTEXT01.pdf och http://bada.hb.se/bitstream/2320/11518/1/k12_73.pdf 

25 juli 2017 - 18:25

Kategorier