Statistik för hjärnhinneinflammation

Besvarad av Ella Styf
Fråga: 
Hur har antal rapporterade fall (och ev. dödsfall) av hjärnhinneinflammation varit, år för år, i Sverige, åtminstone från 1950 till 2000?
Svar: 

Både Folkhälsomyndigheten och Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder statistik i digital form via sina hemsidor, men den går inte så långt tillbaka i tiden som till 1950-talet. SCB har emellertid en Statistikservice som man kan kontakta för just statistikfrågor, antingen genom att ringa eller skicka in sin fråga via ett frågeformulär. Du når dit via hemsidan www.scb.se, och längst ner på startsidan finns länken till Statistikservice.
Eftersom inte allt är digitaliserat kan det när det gäller äldre statistik vara nödvändigt att gå till tryckta källor. Statistisk årsbok för Sverige (den senaste tryckta boken utgavs 2014, och därefter hänvisar man till webben) har i kapitlet "Hälso- och sjukvård" en rubrik som lyder "Döda efter dödsorsak och ålder", uppdelad på män och kvinnor. Där finns siffror för just meningokockinfektion (i 2014 års utgåva med siffror för åren 2010-2012). På motsvarande sätt kan man arbeta sig bakåt i tiden, såvida du inte kan få en särskild översikt från SCB om du kontaktar dem. Fråga ditt bibliotek om de har SCB:s årsböcker ifall du vill söka den vägen.
Folkhälsomyndighetens hemsida (www.folkhalsomyndigheten.se) redogör för statistik för hjärnhinneinflammation (meningitis) för åren 2000-2015, men det går bra att kontakta också dem antingen via brev, mail eller telefon. Alla kontaktuppgifter finns via deras hemsida.
Och på motsvarande sätt kan man även nämna Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se).  
Lycka till!  

 

14 februari 2017 - 15:24