Ståndssamhälle

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hej jag går i 8:an och vi läser Sveriges historia och jag undrar om hur ståndssamhället fungerar. Jag hittar ingen information på internatet och hoppas jag får svar snart.
Svar: 

Efter en snabb sökning på google hittade jag en mängd vägar in i ämnet. 
SO-rummet är en skatt vad det gäller historisk information:
https://www.so-rummet.se/search/site/st%C3%A5ndssamh%C3%A4lle

På wikipedia finns en ganska kort artikel om ståndssamhälle som också innehåller länkar vidare till andra intressanta artiklar:
https://sv.wikipedia.org/wiki/St%C3%A5ndssamh%C3%A4lle

Har din skola eller bibliotek tillgång till NE.se finns det en bra artikel där:
Nationalencyklopedin, stånd. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/stånd (hämtad 2018-05-18)

Historiska museet i Stockholm har en bra artikel:
http://historiska.se/upptack-historien/artikel/skillnad-pa-folk-och-folk/

17 maj 2018 - 19:18