Ståndsriksdagens upplösande

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vilka problem medförde det för ståndriksdagen att ståndsamhället förändrades
Svar: 
18 december 2017 - 19:33

Kategorier