Ståndsamhällets upplösning och riksdagsreformen

Besvarad av Emelie Berggren
Fråga: 
Hej! Jag ska skriva en rapport/fördjupningsarbete om svenskt 1800-tal med fokus på ståndsamhällets upplösning och riksdagsreformen. Var kan jag hitta lämpliga källor för detta?
Svar: 

När man ska börja leta efter material till ett skolarbete eller en uppsats kan Wikipedia vara en bra start. Där kan man ofta hitta övergripande fakta om ämnet och även en del referenser och andra källor. Wikipedia har en del artiklar kring ditt ämne:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Representationsreformen_i_Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tv%C3%A5kammarriksdagen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_historia_1866%E2%80%931905

Dessutom har SO-rummet en bra sida om 1800-talet i Sverige:
https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-langa-1800-talet/sverige-under-1800-talet#

Att söka efter litteratur på ett bibliotek är såklart också alltid bra för att hitta relevanta källor. Några böcker som jag hittat är Sveriges historia under 1800- och 1900-talen av Lars I Andersson och Sveriges historia under 1800- och 1900-talen : svensk samhällsutveckling 1809-1992 av Lars Arne Norborg:
https://libris.kb.se/bib/9062962
https://libris.kb.se/bib/7221780

Skulle inte just ditt bibliotek ha de böcker du behöver så kan du få hjälp på biblioteket att göra ett s.k fjärrlån, vilket betyder att man lånar en bok från ett annat bibliotek. Prata med bibliotekarierna så hjälper de dig!

Bibblan svarar har tidigare svarat på frågor som berör ditt ämne, dessa kan du hitta om du söker i vårt svarsarkiv på "ståndssamhälle" eller "tvåkammarriksdag".

19 april 2018 - 14:20

Kategorier