Stämmer det att vi dricker samma vatten som dinosaurierna kissade i?

Besvarad av Anna Ragnarsson
Fråga: 
Varför stämmer inte påståendet om att vattnet vi dricker idag är samma som dinosaurierna en gång i tiden kissade i? Och jag undrar vad som skiljer/karaktäriserar en sur, neutral och basisk lösning från varandra.
Svar: 

Hej!

När man söker på Internet så ser man att bland annat många myndigheter använder sig av formuleringen att vi dricker samma vatten som dinosaurerna drack. Det verkar dock bara vara delvis sant.
Jag hittar förklaringar på forum t ex
http://faktoider.nu/vatten.html
och även på EU-kommissionens hemsida (s. 5)
http://ec.europa.eu/environment/pubs/children/pdf/waste_water/sv.pdf

När det gäller olika lösningar så är en sur lösning en lösning med ett ph-värde som är lägre än 7.
Neutral lösning är varken sur eller basisk utan har ett ph-värde på precis 7.
Basisk lösning är en lösning som har ett ph-värde över 7.
Du kan läsa mer om detta här:
https://skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/gymnasieutbildning/naturkunskap/kokets-och-matens-naturkunskap/laborera-med-livsmedel/mer-om-ph-syror-och-baser-1.237664

Om du har tillgång till Nationalencyklopedin tex från skola eller bibliotek så sök gärna vidare där på tex pH-värde eller sur lösning för att få reda på mer.

 

6 juni 2017 - 18:30