Transplanterades grishud redan under andra världskriget?

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Stämmer det att grishud under andra världskriget omplanterades till skadade soldater?
Svar: 

Jag har inte kunnat hitta några belägg för att grishud transplanterades så tidigt som under andra världskriget. Däremot används det idag för att underlätta läkningsprocessen vid hudskador. Läs gärna mer i NE:s artikel om transplantation och xenotransplantation (transplantation mellan olika arter). Vidare läsning, på engelska dock, hittar du här. Under kriget i England gjordes stora framsteg, både vad gäller hudtransplantation och plastikkirurgi, här är en bra sida som också har med historia.

2 december 2014 - 15:42