Stamceller och organeller samt vårt organsystem

Besvarad av Anita Höglund
Fråga: 
Beskriv stamceller, dess organeller och organellernas funktion. Förklara hur olika organ bildar ett organsystem (tänder, spottkörtlarna, magsäcken, tunntarmen, tjocktarmen och magstrupen)
Svar: 

1177 Vårdguiden har en informativ artikel om cellernas uppbyggnad och stamceller. Ytterligare en bra artikel om olika typer av celler hittar du på webbsidan Naturvetenskap.org.

"Så kallade stamceller är omogna celler som inte har specialiserats och därmed har deras slutliga funktion inte bestämts än. Stamceller kan delas och utvecklas till många olika celltyper. Kroppens urstamcell är den befruktade äggcellen som är ursprunget till den fullt utvecklade kroppen."

"En organell är en del av en eukaryot cell. Organellen har vanligen ett membran och bildar på så sätt ett utrymme inom cellen. Cellkärnan, mitokondrierna och kloroplasterna är exempel på organeller."
Källa: Genteknik.nu 

"Ett organ är en kroppsdel som har en bestämd uppgift att uppfylla för att vår kropp ska fungera. Vi har både inre och yttre organ, där de inre bland annat är hjärta, lungor och tarmar. De yttre är till exempel ögon och hud. Det finns över 40 stycken olika organ i vår kropp. Flera organ tillsammans bildar organsystem som tar hand om vissa uppgifter i kroppen."
Du kan läsa mer på webbsidan Människokroppen.

7 januari 2019 - 15:28