Squishys

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Är de populära, kramvänliga plastfigurerna, sk squishys, som mina elever på mellanstadiet samlar på farliga. En av eleverna hade hört att man kan få cancer av dem. Jag har försökt hitta information på nätet men inte lyckats. Var kan man hitta information om detta tro?
Svar: 

Enligt "The US Environmental Protection Agency (EPA)" kan polyuretan, som majoriteten av alla Squishies är gjorda av, leda till alltifrån cancer till astma om en utsätts för det under en längre tid. Men det är väldigt få gifter som släpps ut från fast polyuretanskum, dock bör en inte ha det i munnen eller svälja det.
https://wiki.kidzsearch.com/wiki/Squishies
https://search.epa.gov/epasearch/epasearch?querytext=polyurethane&areana...
https://www.naturskyddsforeningen.se/info-om-plast

 

2 mars 2018 - 16:54