Sprängning i tätbebyggt bostadsområde

Besvarad av Ella Styf
Fråga: 
Sprängning i tätbebyggt bostadsområde för att bygga hus. Vad gäller?
Svar: 

Fastigheter inom 50 meter, ifall de står på bergyta, och inom 100 meter ifall de står på lera, måste besiktigas innan sprängning. Arbetsmiljöverket har särskilda regler för sprängning och bergarbeten som ska följas. Arbetet med sprängning ska finnas beskrivet som en del av arbetsmiljöplanen för det objekt där man ska spränga (dvs där byggarbetsplatsen etableras). Det är byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering som ansvarar för detta. Hushåll som ligger i närheten och berörs får en avisering om besiktning i förväg, och byggherren bekostar denna besiktning. Oftast sker också en efterbesiktning. När det gäller tätbebyggelse kan man inte alltid spränga med konventionella sprängämnen. Iblands används i stället krutpatroner som minskar vibrationerna i berget.
Det finns mycket att läsa på nätet (även om sprängskador), men besök särskilt Arbetsmiljöverkets hemsida (www.av.se), där du får många ingångar till sprängning, samt ytterligare användbara länkar. Lycka till!

21 oktober 2017 - 15:14