Språktest inför SAS grund

Besvarad av Anki Olsson Flodin
Fråga: 
Skulle du rekommendera mig en bok eller en webbplats där jag kan kontrollera om jag är tillräckligt bra att gå till SAS grundläggande komvux? (jag vill hoppa över sfi)
Svar: 

I en broschyr från Folkuniversitetet kan du se vilken språknivå du behöver klara för att kunna gå SAS grund. Du kan se att du behöver klara nivå B1
https://www.folkuniversitetet.se/globalassets/dokumentbanken/lokala-doku...

Här är några förslag på böcker.  Om du klarar innehållet vet du vad du behöver kunna för att gå direkt till SAS grund. 
- Svenska för utländska studenter av Rehnqvist. Den startar helt från grunden men går snabbt fram och har övninstentor, ljud och facit på sin webbplats. 
- SFI-boken LÄS  Kurs C+D av Harstad (finns också som ÖVA, och LYSSNA    Innehåller CD eller ljudfiler på webben. 
 - Träna till test Sfi kurs D av Bernhardtson, Tarras. (Boken har övningar inför nationella provet nivå D. Tyvärr verkar det som om förlaget tagit bort de gratis ljudfilerna.)
Finns böckerna inte på ditt bibliotek, be personalen  ta hem dem. 

Folkuniversitetet har språktest.  Det kräver inloggning men verkar vara gratis. Testet placerar in dig på rätt nivå. 
https://www.folkuniversitetet.se/Las-mer-om-sprak/Spraktest/

De har också ett annat test - swedex. Det kostar pengar. Hur testet fungerar kan du se här: 
https://www.folkuniversitetet.se/Las-mer-om-sprak/Sprakexamina/Swedex/Mo...
- välj "Swedex B1 skriftlig provdel" . Utifrån detta kan du se på ett ungefär hur du ligger till.

Hoppas något av detta kan hjälpa dig på vägen till SAS grund! Lycka till! 

21 mars 2019 - 8:22

Kategorier