Språksociologi och svordomar

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Jag håller på att arbeta med språksociologi och i synnerhet svordomar. Finns det någon forskning kring varför vissa människor svär mer än andra? Tyder svordomar på någon speciell egenskap eller ett beteende?
Svar: 

Det finns ganska mycket forskning och en hel del skrivet om svordomar ur olika aspekter, så jag har försökt samla ihop lite olika sorters material:

En intressant artikel om hur man svär på olika språk och i olika länder:
http://www.svd.se/han-ar-expert-pa-svarande
Då svor vi lika diaboliskt – män som kvinnor
http://spraktidningen.se/artiklar/2007/11/da-svor-vi-lika-diaboliskt-man-som-kvinnor
Vid vitlöken – vad vi kan svära
http://www.dn.se/insidan/vid-vitloken-vad-vi-kan-svara/
Fult språk tar plats i finrummet
http://www.dagen.se/dokument/fult-spr%C3%A5k-tar-plats-i-finrummet-1.106358
Vi är väl inga djävla präster – ungdomars attityder till och användandet av svordomar
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:538145/FULLTEXT01.pdf
Sveriges radios svordomsenkät
https://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/411/12305.pdf
När är det egentligen rätt att svära? - om språkets roll som klassmarkör (ljudfil)
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/75381?programid=3049
Runda ord och nya fördomar (video)
http://urskola.se/Produkter/176338-UR-Samtiden-Sprakforum-2013-Runda-ord-och-nya-svordomar

Litteraturtips:
Svordomsboken : [om svärande och svordomar på svenska, engelska och 23 andra språk] / Magnus Ljung, 2006
Swearing in the Nordic Countries / edited by Marianne Rathje, 2014
Fula ord - eller? : en enkät om attityder till svordomar och andra fula ord / Ulla Stroh-Wollin, 2010
Vem bestämmer att fula ord är fula? : en bok om svärord och annat struntprat / [Camilla Borgström & Martin Strömberg], 2009

 

20 mars 2016 - 8:00

Kategorier