Språket i digitala medier

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vilka faror finns det enligt vissa människor med språket i sociala medier? Vad betyder ordet standardsvenska?
Svar: 

Det beror på vad du menar. För du hittar både ett hårt och hetsigt språk på sociala medier och i kommentarsfält, framförallt om det går att vara anonym, som du med allra största sannolikhet inte hört om opponenterna stått öga mot öga. Sedan finns det de som menar att språket utarmas, försämras eftersom framförallt ungdomar idag använder förkortningar och smileys.

Du kan läsa mer om det här:
https://www.sprakbruk.fi/-/internet-och-spraket-hot-och-mojligheter
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/det-nya-spraket
https://statensmedierad.se/larommedier/medierdaochnu/sautvecklasspraket....

Vill du gå djupare än så, finns det en uppsats om det från Lunds universitet:
https://www.lu.se/lup/publication/1321088

Om standardsvenska (även kallat rikssvenska) kan du läsa här:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rikssvenska
http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.1e92bc631456522dfb53d7/1398...

28 maj 2018 - 18:33

Kategorier