Språkcafé-verksamheten i Sverige?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hej! Jag skriver från Finland. Jag söker information om språkcafé-verksamheten i Sverige. Jag har förstått att konseptet har strandat i Finska bibliotek från Sverige och därför undrar jag om ni skulle kunna ge information om den svenska språkcafé-kulturen? Om det finns någon information om när man har börjat med det i Sverige, på vems initiativ det var, osv. Jag är tacksam för all information som ni kan erbjuda.
Svar: 

Språkcaféer på bibliotek är vanligt förekommande idag, men drivs i många olika former och med varierande samarbetspartners. Språkcaféverksamhet på folkbibliotek lär ha sitt ursprung i en datakurs som hölls på Kortedala bibliotek i Göteborg i början på 2000-talet. Om detta och mer om språkcaféverksamheten kan du läsa i följande uppsats:

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1070240/FULLTEXT01.pdf

23 februari 2018 - 11:53

Kategorier