sortera efter land

Besvarad av Emma Vestman
Fråga: 
Boktitlar om historia, är sorterade efter stat, exempelvis Kdd, Finland. Varför är inte även självbiografier och romaner uppdelade på samma sätt? Det skulle vara lättare för en låntagare, som vill läsa en bok från ett visst land, men som inte vet författare eller titel?
Svar: 

Det är svårt att svara på varför just den indelningen valts bort, men en anledning kan vara att undvika för långa beteckningar, eller för många beteckningar. Det ska vara så enkelt som möjligt att hitta och förstå sig på systemet. K (historia), N (geografi), J (arkeologi) och M (etnografi och folklivsforskning) delas upp enligt länder. Kanske för att det är vanligare att ha intresse utefter ett visst lands historia, eller en historisk tidpunkt, oavsett titel, än att ha intresse av skönlitteratur från ett visst land, oavsett titel?
Biografier har man valt att dela in efter yrke, och inte geografiskt. Kungar, drottningar och andra furstar står däremot på K. i Klassifikationssystem för svenska bibliotek från 1997 står under Lz Särskilda personer:
"Kan ej uppdelas geografiskt. Hit även biografier över furstar, som blivit regenter efter 1980 (med dubbelklassificering på K). Biografier över före 1980 regerande furstar dock till K."
Sedan delas de in i t.ex. författare Gz, konstnärer Ibz och idrottare Rbz.

I Dewey Decimal Klassifikationssystem verkar romaner dock delas in utefter bokens originalspråk. Det är ett internationellt system som flera svenska folkbibliotek går över till. Det är dock inte alla bibliotek som väljer att använda DDK på skönlitteraturen. 
Biografier delas fortfarande efter yrke, eller ämne, men i vissa fall ort. 

I vissa fall kan det vara intressant att hitta romaner utefter land, och då finns Alex Författarlexikon till hjälp.
Under Författarlexikon > länder & regioner kan du klicka vidare på det land du är intresserad av. Till vänster på sidan kommer då en lista på författare från det landet, och klickar du på författarens namn kan du hitta de böcker den skrivit.
Du kan komma åt alex.se via ditt lokala folkbibliotek
Källor:
Klassifikationssystem för svenska bibliotek. (1997). Lund: Bibliotekstjänst.
https://www.kb.se/katalogisering/Klassifikation/DDK/DDK-praxis/Skonlitte...
https://www.kb.se/katalogisering/Klassifikation/DDK/DDK-praxis/Biografier/
https://www.alex.se/lexicon

 

 

14 augusti 2019 - 17:44

Kategorier