Vitaminerna och näringsämnen vid kokning av bär

Besvarad av Tove Hjort
Fråga: 
Sörjer så att man ska måsta koka hallon och troligen andra bär man köper? För att slippa bli sjuk.Det blir inte vackert att dekorera tårtor ned kokade hallon. Nu undrar jag vad som händer med vitaminerna och andra näringsämnen när man kokar bären?
Svar: 

Enligt rapporten Livsmedelsprocessning och dess effekter på näringsämnen som sammanställts av Konsumentföreningen Stockholm 2012 står vitaminer för den största näringsförlusten vid kokning. Särskilt gäller detta för vitamin C, A och niacin. Man får också räkna med en viss förlust av proteiner, essentiella fettsyror och mineraler. I rapporten finns det en utförlig tabell som beskriver hur de olika vitaminerna påverkas av upphettning: 
http://www.konsumentforeningenstockholm.se/Global/Konsument%20och%20Milj%C3%B6/Rapporter/Rapport_n%C3%A4ringsv%C3%A4rde_KfS_2012.pdf

5 maj 2015 - 17:50

Kategorier