Solcellers andel av den svenska energiförbrukningen

Besvarad av Peter Borgedahl
Fråga: 
Hur stor del av den svenska elförbrukningen står solceller för?
Svar: 

Enligt de senaste siffrorna jag kan hitta står solceller för ungefär 0.2 % av Sveriges elproduktion. Eftersom produktionen i princip har fördubblats varje år finns det skäl för att tro att siffran är ännu lite högre just nu i maj 2019. Enligt Energimyndigheter är ett möjligt scenario att 5 - 10 % av Sveriges elförbrukning år 2040 produceras av solceller.   

https://www.svensksolenergi.se/upload/nyheter/nyheter-2018/Svensk%20samm...
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/lar-dig-mer-om-s...

8 maj 2019 - 12:02