Söksystem på bibliotek?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hur har söksystem i bibliotek utvecklats sedan digitaliseringen av databaser? Hur jämför sig tidigare sökmetoder med det som används idag?
Svar: 

När du säger söksystem vad menar du då? Tänker du på vår katalog, databasen i vilken vi lagrar information om våra medier? Eller OPAC:en, som är det publika webbgränsnittet? Eller är det de databaser som vi tillgängliggör, som ser ganska olika ut beroende på leverantör. 
Dessutom så söker vi på lite olika sätt beroende på om vi jobbar på folkbibliotek eller låt säga ett universitetsbibliotek. 

En stor skillnad som jag direkt kan peka på är att det har blivit enklare att göra ospecificerade sökningar eller fritextsökningar. Men när vi verkligen söker något specifikt använder vi de operatorer som det söksystemet använder, ofta en Boolesk sökning.

Dessutom, likt de flesta mjukvaror, har de grafiska gränssnitten blivit mer lättillgängliga.

Du kan läsa  mer om olika typer av sökning Libris:
http://librishelp.libris.kb.se/help/search_codes_swe.jsp

Om detta inte hjälpt dig får du gärna återkomma.

6 maj 2018 - 16:20

Kategorier