Söker en boktitel/bok skriven

Besvarad av Marta Ondrus
Fråga: 
Söker en boktitel/bok skriven av en alkoholist som strävar att bli fri från beroendet. I boken så hänvisar han ibland till Mr Bell (wiskeyflaskan). Boken används även i undervisningssyfte.
Svar: 

Du säger inte om det handlar om en svensk person eller om det till exempel är en amerikansk bok, men det kanske kan vara Benny Haag: Makt mod och motstånd som handlar om föreställningen "Inte mer än fullt, tack"? Annars kanske du kan söka på ämnesordet "alkoholism" eller alkoholmissbruk och se vad du hittar, det finns många böcker om detta ämne.

15 augusti 2019 - 18:47