Socker och koncentrationsförmåga

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Jag skriver ett gymnasiearbete om hur intag av socker påverkar koncentration. Enligt min lärare så behöver jag en teori som jag kan koppla mitt arbete till. finns det någon teori när det gäller koncentration och socker?
Svar: 

Jag är osäker på vad din lärare menar. Är det en teori om sockrets påverkan du behöver eller är det en vetenskaplig metod du behöver? (En dominerande teori just nu är att socker påverkar hjärnan på ett negativt sätt, åtminstone i stora mängder.)
Här är en amerikansk artikel om socker och hjärnan: http://www.huffingtonpost.com/2015/04/06/sugar-brain-mental-health_n_690...
Här är en vetenskaplig artikel, också den amerikansk: http://neuro.hms.harvard.edu/harvard-mahoney-neuroscience-institute/brai...
Här är en uppsats om lågkolhydratkost: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:738273/FULLTEXT01.pdf

Här är två lästips om vetenskapliga teorier:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskaplig_teori
http://www.krc.su.se/documents/Hypotes_och_naturvetenskap.pdf

13 september 2017 - 9:01