Sociala medier och demokrati

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
På vilka sätt skulle internet och sociala medier kunna vara mer demokratiska än traditionella medier som dagstidningar, radio och TV
Svar: 

Detta är både en enkel och väldigt komplicerad fråga.

För idag kan alla vara debattörer, publicister, alla kan uttrycka en åsikt, men detta gör också att människor som inte är pålästa eller källkritiskt granskar materialet som de skapat sin åsikt kring skriker ut sitt hat mot dem som de inte håller med och kan därmed tysta en röst.
Här är artiklar om sociala medier och demokrati:
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/731432?programid=412
https://www.ekuriren.se/eskilstuna/nar-blir-data-ett-hot-mot-demokratin/
https://urskola.se/Produkter/188533-UR-Samtiden-Demokrati-i-en-digital-e...
https://www.regeringen.se/debattartiklar/2017/11/en-fri-press-ar-en-pela...
https://www.di.se/nyheter/lofven-varnar-for-debattklimatet-pa-natet-blir...
https://medierochdemokrati.lindholmen.se/

Samtidigt kan sociala medier och internet vara ett fantastiskt verktyg för oppositionella i mer eller mindre odemokratiska samhällen, för att samlas, dela information. Ett av de bästa exemplen för det är den "Arabiska våren". 
Om arabiska våren:
https://www.so-rummet.se/kategorier/arabiska-varen
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/bakgrund-sa-borjade-den-arabiska-varen
www.globalis.se/Konflikter/Den-arabiska-vaaren
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arabiska_v%C3%A5ren

9 augusti 2018 - 9:54