Slöjd i skolan

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Varför måste man skriva så mycket skit för att få ett bra betyg i slöjd för att få ett bra betyg
Svar: 

Här är en länk till kursplanen för slöjden, https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildni... 
"Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer." För att din lärare ska kunna få en bild av vad du kan måste du helt enkelt skriva.

12 september 2017 - 8:54

Kategorier