Skriver man Skandinavien och Nordeuropa med stora eller små bokstäver?

Besvarad av Anna Sahlen
Fråga: 
Skriver man Skandinavien och Nordeuropa med stora bokstäver i början? Eller skriver man skandinaven och nordeuropa med små bokstäver i början?
Svar: 

Skandinavien är ett namn och skrivs därför med stor bokstav. Nordeuropa är en sammansättning som kommer ur ett namn och får därför stor bokstav i början. Läs mer på denna länk som leder till TT-språket.

26 september 2019 - 10:44

Kategorier