Skrift av Sture Hazard

Besvarad av Kristin Sjöberg
Fråga: 
Jag söker en skrift av Sture Hazard. Sture var polis i sitt yrkesliv och har skrivit en artikel i en kulturskrift.
Svar: 

Via Google books hittar jag en referens till en artikel av Sture Hazard som heter "Palt-Idan - ett människoöde". Den publicerades i Vejde-bladet 1989, nr 44. I Libris kan du se vilka bibliotek i Sverige som har skriften.

7 april 2020 - 8:24