Skottår

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Varför heter det skottdagen eller skottår
Svar: 

Kalenderåret och det astronomiska året, jordens omloppstid runt solen, går inte helt i takt. Solåret är cirka 6 timmar längre per år. Så utan skottåren, då en extra dag läggs till, skulle årstiderna rubbas. På 100 år skulle de ha förskjutits nästan en månad. Vart fjärde år, under skottåret, får februari en extra dag för att kalenderåret ska stämma med solåret. Den heter skottdagen och infaller alltid den 29 februari.

Skott i skottår har inget med gevär eller Skottland att göra utan betyder något som skjutits in. Här i betydelsen en dag som skjuts in i kalendern vart fjärde år.

Därför har vi skottår

Skottår

 

28 februari 2020 - 11:29