Skoluniform – bra eller dåligt

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Skoluniform – bra eller dåligt?
Svar: 

Det finns många argument för och emot Skoluniform. "Förespråkarna för skoluniform anser att det förhindrar tävlingar om märkeskläder. Barn med mindre välbemedlade föräldrar slipper därmed känna sig utanför. En skoluniform kan även bidra till att stärka gemenskapen och skolidentiteten. Det är också möjligt att skoluniform minskar mobbning." "Motståndarna anser att skoluniform är ett ingrepp i den personliga friheten och att det kan sänka självkänslan för elevdemokrati. Man menar även att mobbare ändå hittar något annat att reta sig på, att man bör stoppa mobbningen på andra sätt och lära eleverna att acceptera att man har olika kläder och att man är olika." Från Wikipedia

Några andra artiklar
Skolverket - Skoluniform
lärare.at - Argumentation för skoluniform
Göteborgsposten - Skoluniform ger studiero och mindre mobbning
Falköpings tidning - Nej till skoluniform

Bibblan svarar tar inte ställning i den här typen av frågor utan presenterar material för båda sidorna av debatten för att du ska kunna göra en egen bedömning. 

Bibblan svarar löser inte dina skoluppgifter, har du fått en uppgift av din lärare vänd dig i första hand till din skolbibliotekarie.

6 oktober 2020 - 14:37

Kategorier