Skolämnet slöjd i världen

Besvarad av Ove Larsson
Fråga: 
Vilka andra länder har någon typ av slöjd på sina scheman i grundskolan?
Svar: 

Slöjd finns representerat som skolämne i många av världens länder, men Sverige och Finland betraktas som världsledande. I "Uttryck - för lärare i estetiska ämnen", som utges av Lärarförbundet finns en artikel om just detta. Här räknas en hel del länder, där slöjd finns på schemat, upp t. ex. Kuba, Japan och Etiopien. Skillnaderna hur man betraktar ämnet är dock stora. 

http://tidningenuttryck.net/slojd-i-varlden/

18 september 2017 - 17:07

Kategorier