Skilsmässa i buddhism?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
hur fungerar skilsmässa i buddhism?
Svar: 

Det beror på vad du menar med fungerar. Utifrån ett religiöst perspektiv hittar jag inga texter som förbjuder skilsmässa, utan det handlar i första hand om av vilket skäl en vill skilja sig. Så här uttrycker sig Lama Zopa Rinpoche om det:
In regards to your question whether divorce is negative karma or not, that depends on your motivation. Even though in teachings mentioned by Buddha it says divorce is heavy karma with the person who you married, whether it is negative karma or virtuous karma and whether the result is happiness still depends on your motivation. If being with that person blocks your ability to benefit sentient beings, then that would be an obstacle to your freedom to benefit others. For that reason, the marriage would not be the best way to benefit others, or your husband. If divorce is done with wisdom and compassion, then it can become virtue, even though it may be unpleasant for the person.
The Karma of Divorce Depends on Motivation - LAMA ZOPA RINPOCHE'S ONLINE ADVICE BOOK

Det fanns inte heller någon formell skilsmässa i det gamla Indien (där Buddhism har sina rötter)
Divorce - Guide To Buddhism A To Z

I slutänden handlar det om att skilsmässan leder till att det blir bättre för alla inblandande
What does Buddhism say about divorce and remarriage - BBC

Om du menar hur det funkar rent juridiskt så beror det helt på landets lagar och det kan ju variera väldigt mycket.

Slutligen bör det kanske också nämnas att precis som med alla religioner finns det olika grenar inom buddhismen, där synen och tolkningen på vissa företeelser varierar.
Buddhismen  - SO-rummet

2 oktober 2019 - 8:48

Kategorier