Skillnader mellan förskola och förskoleklass

Besvarad av Therese Hammarsten
Fråga: 
Ange tre skillnader mellan förskola och förskoleklass
Svar: 

Svaret på denna fråga ligger i den skillnad som finns i förskolan och förskoleklassens olika uppdrag.
Du kan läsa mer i denna text om förskoleklass: 
https://www.skolverket.se/download/18.75bdbbb116e7434ebf824a3/1580816955...
 

  • Förskoleklassen följer läroplanen Lgr11, för grundskolan.

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplan...

  • Förskolor följer läroplanen Lpfö 18. 

https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan

 

30 maj 2020 - 21:16

Kategorier