Skillnader mellan de olika politiska ideologierna?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Skillnaderna mellan konservatism liberalism och socialism
Svar: 

Liknande frågor har vi fått många gånger och svaren finns i vårt svarsarkiv:
http://bibblansvarar.se/sv/arkivet?text=politiska%20ideologier

SO-rummet har en massa filmklipp gjorda av lärare som avhandlar likheter och skillnader mellan de olika politiska ideologierna:
https://www.so-rummet.se/search/site/politiska%20ideologier

12 december 2017 - 15:14